Medicinska biblioteken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Välkommen till Medicinska biblioteken
Komihåglistan är tom
Välkommen till Medicinska bibliotekenFredag 3 november - fredag 10 november
Byte av bibliotekssystem
Installation av nytt system innebär avbrott i möjligheten att söka och reservera böcker, återlämna och förlänga lånetid.
Biblioteken är öppna och bemannade som vanligt, vi hjälper er så gott vi kan att hitta det ni behöver.
Lån görs manuellt på pappersblankett

Välkommen att kontakta oss vid frågor.